Wypadek. Pod adresem. Towarzyszące osoby. Cukrownictwo. Przechowalnictwo, przechowywanie. Klasopracownia — klasa-pracownia. Maryja, lekcyja. Nie — kiedy razem, kiedy oddzielnie. Był, został

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1967 s. 153-161
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów