Z dziejów nauki o języku polskim w szkole średniej. 2. Dydaktyka nauki o języku w okresie międzywojennym i w Polsce Ludowej

Michał Jaworski

Poradnik Językowy 4/1967 s. 173-182
Dział: Artykuły