Drobne spostrzeżenia o wymowie naszych spikerów

Andrzej Sieczkowski

Poradnik Językowy 4/1967 s. 191-194
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ic-icz