Stanisław Urbańczyk, Nazwy naszych stolic, Wrocław 1965

Anna Pasoń

Poradnik Językowy 4/1967 s. 195-195
Dział: Recenzje