Polszczyzna piękna i poprawna, wybór i opracowanie S. Urbańczyk, Wrocław 1966

Teresa Hołówka

Poradnik Językowy 4/1967 s. 195-198
Dział: Recenzje