Co piszą o języku?

M. Sz. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 4/1967 s. 199-202
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
warszawianin/warszawiak-ec