Dziś, dzisiaj. Zeznanie co do okoliczności. Nastolatki. Problematyka. Liczebniki porządkowe. Wielmożny pan — szanowny pan. Sowizdrzał, sowizdrzalski. Automatyka. Ładunek. Jak makiem siał

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1967 s. 203-211
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów