Tematyzacja w wypowiedzeniach postrzeżeniowych (na przykładach z prozy Jarosława Iwaszkiewicza)

Kamilla Termińska

Poradnik Językowy 1/1990 s. 9-18
Dział: Artykuły