Szyk składników grup nominalnych w XVII-wiecznej prozie retorycznej. Cz. i. Grupy dwuskładnikowe

Bogusław Wyderka

Poradnik Językowy 1/1990 s. 33-43
Dział: Artykuły