Niektóre wyrazy rzadkie w dwóch wydaniach Żywota Pana Jezu Krysta baltazara Opeca z 1522 roku

Tomasz Lisowski

Poradnik Językowy 1/1990 s. 48-57
Dział: Artykuły