Czy niemiecka opozycja Heimat//Vaterland jest przetłumaczalna na język polski?

Antonina Grybosiowa

Poradnik Językowy 8/2005 s. 5-12
Dział: Artykuły i rozprawy