Zapomniane słowa z dawnej ziemi kaliskiej (nygać 'napędzać do roboty', *świadać 'znać, wiedzieć')

Wanda Budziszewska

Poradnik Językowy 1/1990 s. 69-70
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów