Z mitologii – psł. *polunoktьnica || *polъnoktьnica 'żeński demon, męczący małe dzieci'

Wanda Budziszewska

Poradnik Językowy 1/1990 s. 70-72
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów