Związki syntaktyczne rzeczowników dewerbalnych o znaczeniach podmiotowych

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 5/1967 s. 219-228
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-nie-cie-acz-a--owa--ca-iciel/-yciel-i-/-y--ciel-nik-arz-owicz/-ewicz