O nazwiskach polskich

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 5/1967 s. 229-235
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak-ek-ik/-yk-icz-owicz/-ewicz-ski-cki-ec-eń-eł