Przemysław Zwoliński, Hydronimia Wisły, cz. I: Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 5/1967 s. 244-246
Dział: Recenzje