Projekt strukturalnej klasyfikacji konstrukcji syntaktycznych zawierających zerowy wykładnik składnika użytego w kontekście

Andrzej Moroz

Poradnik Językowy 8/2005 s. 13-27
Dział: Artykuły i rozprawy