Rozmnażanie, rozród. Siąść — siądę. Repasaż. Dwadzieścia dwa lata. Nastolatki. Dymgła — wyziewy silników spalinowych. Na. Gwaroznawcze zbiory. Obywatel. Pod górę. Oglądać — zaglądać. Popełnić — napisać

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1967 s. 251-259
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów