Klasyfikacja semantyczna przymiotników zaprzeczonych

Karel Oliva

Poradnik Językowy 6/1967 s. 261-266
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
nie-bez-