Jan Mirosław Kasjan, Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego, Toruń 1966

Emilia Kozarzewska

Poradnik Językowy 6/1967 s. 290-293
Dział: Recenzje