Synonimiczne konstrukcje temporalne w języku polskim

Maja W. Wsiewołodowa

Poradnik Językowy 7/1967 s. 313-322
Dział: Artykuły