"Zeszyty Naukowe. Sekcja Językoznawstwa (Prace Katedry Języka Polskiego III)" I, II, Katowice 1959, 1962; "Prace Językoznawcze. III. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach", ogólnego zbioru nr 31, Katowice 1966

Władysław Lubaś

Poradnik Językowy 7/1967 s. 339-341
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ąc-szy