Stanisław Rospond, Od Skarbnika do Liczyrzepki. „Rocznik Jeleniogórski”, t. II, 1964

Edward Zych

Poradnik Językowy 7/1967 s. 341-343
Dział: Recenzje