Trzy artykuły o sprawach języka ("Pytannia słowianśkoho mowoznawstwa", kn. 7-8, Lwiw 1963) ["Питання слов'янського мовознавства", кн. 7-8, Львів, 1963]

Michał Łesiów

Poradnik Językowy 7/1967 s. 344-345
Dział: Recenzje