Proste rozmowy o języku (Antonina Matwijenko, Żywe słowo, Kyjiw 1964) [Антоніна Михайлівна Матвієнко, Живе слово, Київ 1964]

Michał Łesiów

Poradnik Językowy 7/1967 s. 345-346
Dział: Recenzje