Co piszą o języku?

M. Sz. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 7/1967 s. 347-350
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
13-cie żołnierzy