Słowo posiłkowe — czasownik posiłkowy. Znaczy — nazywa się. Nazwy wykonawców funkcji — pisownia. Styl urzędowy. Niech są — niech będą. Toć. Album — rodzaju męskiego. Ostrzał. Egzekutor

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1967 s. 351-356
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów