Rekcja przymiotników odczasownikowych

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 8/1967 s. 357-370
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-n--aln--liwy-alny