Deptacz «ten, co pracuje w deptaku»

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 8/1967 s. 375-377
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-acz