Zenon Klemensiewicz, Czy warto zajmować się esperantem?, Warszawa 1966

Tadeusz J. Michalski

Poradnik Językowy 8/1967 s. 378-380
Dział: Recenzje