Sprawozdanie z posiedzenia Czechosłowacko-polskiej Komisji Językoznawczej przy PAN i CSAV [2-4 VI 1967]

Jan Basara

Poradnik Językowy 9/1967 s. 418-421
Dział: Sprawozdania