Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 9/1967 s. 422-424
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
zamówiennictwo towaruzapodać-isko/-ysko-owisko-owy-ow-