Pycha w górnołużyckiej frazeologii i paremiologii

Anna Jakubowska

Poradnik Językowy 8/2005 s. 53-58
Dział: Artykuły i rozprawy