O kulturę języka polskiego. Uzwyczajnić. Hordzież. Zażeranie

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1967 s. 465-468
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów