Prof. dr Stanisław Rospond (W 60 rocznicę urodzin)

Antoni Furdal

Poradnik Językowy 1/1968 s. 5-8
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-itj--sk-sko-ьno