Funkcja poznawcza języka a inne funkcje

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 1/1968 s. 9-18
Dział: Artykuły