Uwagi o nazwie Krakus

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 1/1968 s. 26-31
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
krakus-us-ów/-ew-ek-ny-ice/-yce-ski-ować-or-ator-ant-ent-ista/-ysta-izm/-yzm-unek-erz-ulecarcy-wice-anty-kontr--aty