„Tak się nie mówi”, czyli: Dwa sposoby indagowania intrygujących drobin utworu poetyckiego. Paralela

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Stanisław Dąbrowski

Poradnik Językowy 8/2005 s. 59-62
Dział: Artykuły i rozprawy