Błędy uczniowskie w zakresie konstrukcji dłuższych odcinków tekstu

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 1/1968 s. 32-39
Dział: Artykuły