Słownik języka Adama Mickiewicza, red. naczelni Konrad Górski i Stefan Hrabec, t. I (1962), II (1964), IV (1965), Wrocław

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 1/1968 s. 40-42
Dział: Recenzje