Ze studiów nad zapożyczeniami obcymi w gwarach polskich

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 2/1968 s. 69-77
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ość-nośćroz(e)