Błędy uczniowskie w zakresie konstrukcji dłuższych odcinków tekstu (dalszy ciąg)

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 2/1968 s. 85-98
Dział: Język polski w szkole