Sprawozdanie z XXXVIII konwersatorium z cyklu Język a kultura: Struktura słowa a interpretacja świata (Karpacz, 3–5 czerwca 2005)

Tomasz Piekot

Poradnik Językowy 8/2005 s. 63-70
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki