Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I: A-G, Wrocław 1967

Ewa Rzetelska-Feleszko

Poradnik Językowy 2/1968 s. 99-101
Dział: Recenzje