X Międzynarodowy Kongres Lingwistów [Bukareszt, 28 VIII - 2 IX 1967]

R. [Renata] Grzegorczykowa, J. [Jadwiga] Puzynina

Poradnik Językowy 2/1968 s. 102-105
Dział: Sprawozdania