W sprawie nazwy geograficznej India

Lech Ratajski, Janina Szewczyk

Poradnik Językowy 3/1968 s. 135-140
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
India/Indie