Po przecinku czy po kropce?

Marcin Zabawa

Poradnik Językowy 8/2005 s. 70-72
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki