Uczniowskie błędy językowe w zakresie związku zgody

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 3/1968 s. 150-158
Dział: Język polski w szkole