Słownik języka słowackiego [Slovník slovenského jazyka, red. nauk. Štefan Peciar, T. I-V, Bratislava 1959-1966]

J. D. [ID]

Poradnik Językowy 3/1968 s. 163-164
Dział: Recenzje