Osiemdziesięciolecie Piotra Galasa

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 4/1968 s. 181-185
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ic-ula-ity